P1100451

Certificeringen voor bedrijven worden steeds relevanter. Organisaties claimen namelijk veel, maar maken lang niet alles waar. Met een steeds bewust wordende consument is het noodzaak dat bedrijven daadwerkelijk kunnen aantonen wat ze beweren. Daarnaast is certificering ook cruciaal voor interne bedrijfsprocessen. ISO 27001 bijvoorbeeld verbeterd de bedrijfsprocessen, maar voorkomt ook grote schade doordat de cyber security beter georganiseerd is. ISO kan je bedrijf dus goed helpen, als je maar weet waar te beginnen.

Tools

Aan de slag met ISO begint met een aantal toolings. Deze helpen je bij de hulp en begeleiding die nodig is. In deze beginfase draait het nog niet zo zeer om de certificering maar puur om de juiste keuzes maken. Je kunt op internet handleidingen vinden om je vast in te richten en te lezen wat er van je verwacht wordt.

Externe partij

Hoewel je zelf aan de slag kunt met de implicatie van ISO 9001, kun je hier beter hulp van een derde partij voor inschakelen. Je kunt bijvoorbeeld van start gaan met een e-learning. Daarnaast worden er ook geregeld fysieke lessen gegeven over de implementatie of kun je je aanmelden voor een van de velen colleges die hierover gegeven worden.

Certificering

Voor certificering zal je een beroep moeten doen op een onafhankelijke partij die bevoegd is voor het vergeven van certificaten. Een instelling die dit mag doen moet deskundig zijn, onafhankelijk en daarnaast onpartijdig. Na het uitvoeren van de externe audit wordt bepaald of er aan de eigen wordt voldaan en of een certificering wordt uitgereikt.

Na certificering

Het is gelukt, je bedrijf bezit nu van een certificaat voor ISO 9001, maar wat nu? Je zal continue verbeteringen moeten blijven doorvoeren voor het behouden van het certificaat. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door wederom externe audits. Na een aantal jaar vindt er tevens een grotere controle plaats die bepaald of de certificering opnieuw toegekend wordt.